Praktikum proračunskog računovodstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Praktikum proračunskog računovodstva
Stranica:
112.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
    Primitak dugotrajne nefinancijske imovine bez plaćanja njene nabave
  • Naknadno primljena/dana odobrenja
Hashtags: