Mjerenje kvalitete hotelske usluge, zadovoljstva gostiju i uspješnosti hotela

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Mjerenje kvalitete hotelske usluge, zadovoljstva gostiju i uspješnosti hotela
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Gordana IVANKOVIČ
Sažetak:
Autorica obrađuje djelatnost turizma, odnosno hotelijerstva, posebno s motrišta financijskih i nefinancijskih pokazatelja. Utvrđuje kako obračunski računovodstveni iskazi ne daju pravu sliku poslovanja poduzeća u prošlosti, niti se iz računovodstvenih podataka, što su podlogom za sastavljanje tih financijskih izvještaja, može dobiti odgovarajuće računovodstvene informacije za odlučivanje u budućnosti. Na osnovi toga zaključuje da financijski pokazatelji na osnovi tih podataka, više ne udovoljavaju informacijskim potrebama korisnika. Posljedica je uspostavljanje sve brojnijih nefinancijskih pokazatelja poslovanja odnosno sustava tih pokazatelja. U članku autorica predstavlja rezultate dijela istraživanja o mjerenju uspješnosti poslovanja u hotelijerstvu, pri čemu uzima u obzir financijske i nefinancijske pokazatelje što se odnose na mjerenje kvalitete hotelske usluge, zadovoljstva gostiju i poslovne uspješnosti hotela te utvrđuje moguću međusobnu povezanost.
Hashtags: