Porez na tvrtku ili naziv za pravne i fizičke osobe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Porez na tvrtku ili naziv za pravne i fizičke osobe
Stranica:
129.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Radi utvrđivanja pojedinih oblika lokalnih poreza što ih mogu uvesti gradovi odnosno općine, pravne i fizičke osobe imaju obvezu nadležnu poreznom tijelu dostaviti podatke o vlasništvu nad određenom imovinom s podacima bitnima za utvrđivanje visine porezne obveze, i to za kuće za odmor, neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, neuporabljene poduzetničke nekretnine te nesagrađeno građevinsko zemljište. Poreznu prijavu što uključuje te podatke moralo se predati do kraja ožujka 2005., a bili su je obvezni podnijeti svi obveznici u kojih je, u usporedbi s postojećim evidencijama, nastala promjena u podatcima važnima za utvrđivanje poreza, ili su se pojavile nove pravne i fizičke osobe obveznici poreza, o čemu je pisao časopis RRiF, br. 3/05., str. 114.

U nastavku članka bavimo se jednim oblikom lokalnog poreza - na tvrtku ili naziv - kojeg mogu uvesti gradovi i općine kao vlastite izvore sredstava i za kojeg nije nužna prethodna prijava poreznih obveznika, pri čemu se obvezu plaćanja utvrđuje jednom godišnje, donošenjem rješenja nadležne ispostave Porezne uprave, što je upravo u tijeku.

Hashtags: