Nalog za inspekcijski nadzor

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Nalog za inspekcijski nadzor
Stranica:
133.
Autor/i:
Autor: Nada PETROVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Odnos poreznih obveznika i poreznih tijela u Republici Hrvatskoj uređuje Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. - ispr. i 150/02.) (dalje: OPZ) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2001. Ovaj Zakon na jedinstven način uređuje odnos poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima, doprinosima, carinama i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza nije utvrđeno drukčije.

Inspekcijski nadzor, prema OPZ-u, dio je porezno-pravnog odnosa u kojem porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba. Iako je porezno tijelo na temelju prijavljenih činjenica i prijave koju je podnio porezni obveznik provelo porezni postupak, zbog složenosti postupka utvrđivanja porezne obveze za različite vrste poreza zakonodavac je odredbama o inspekcijskom nadzoru (čl. 97. do 112. OPZ-a) propisao pravo poreznog tijela na naknadnu provjeru činjenica bitnih za utvrđivanje porezne obveze.

Hashtags: