Naplata i plaćanje među rezidentima i nerezidentima u gotovini i čekovima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Naplata i plaćanje među rezidentima i nerezidentima u gotovini i čekovima
Stranica:
140.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Sažetak:
Zakon o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03.) u čl. 34. određenim rezidentima dopušta da plate obvezu ili prime naplatu u poslovima s nerezidentima u gotovini - u kunama, stranoj gotovini i čekovima. Uvjete i način kako će se obaviti takvu naplatu ili plaćanje propisuje Hrvatska narodna banka (dalje: HNB), uz rokove u kojima je rezident obvezan primljena sredstva položiti na vlastiti račun u banci. I neke se turističke usluge može naplatiti u stranoj gotovini, dok je naplata u kunskoj gotovini neupitna.
Hashtags: