Godišnji odmor kao pravo i obveza radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Godišnji odmor kao pravo i obveza radnika
Stranica:
143.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Godišnji odmor je jedno od temeljnih prava radnika u radnom odnosu.

Pravo radnika na plaćeni godišnji odmor zajamčeno je Ustavom Republike Hrvatske i toga se prava radnik ne može odreći (čl. 55. st. 3. Ustava RH).

Zakon o radu (pročišćen tekst - Nar. nov., br. 137/04. - dalje: ZR) u čl. 47. određuje da radnik za svaku kalendarsku godinu ima pravo na plaćen godišnji odmor u trajanju najmanje 18 radnih dana (dok pojedine kategorije radnika imaju pravo i na veći minimalan broj dana godišnjeg odmora).

Trajanje godišnjeg odmora dulje od najkraćega može se odrediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Više o tome u nastavku članka.

Hashtags: