Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće izaslanih radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće izaslanih radnika
Stranica:
150.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Izaslan radnik je fizička osoba koja za poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obavlja posao u drugoj državi te osoba koja obavlja rad u Hrvatskoj za poslodavca sa sjedištem u inozemstvu. To su osobe koje ostaju u radnom odnosu u svoga poslodavca koji je obvezan obračunavati obvezne doprinose sukladno propisima zemlje u kojoj ima sjedište u razdoblju što je određeno ugovorima o socijalnom osiguranju, ako je RH zaključila ugovor s tim zemljama. Porez na dohodak se obračunava prema propisima zemlje u kojoj se plaću ostvaruje, uvažujući pritom ugovore i sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ako ih je s određenim zemljama Hrvatska zaključila. Prema tome, pri obračunu doprinosa i poreza izaslanih radnika postoje posebna pravila glede njihova socijalnog osiguranja i obračuna poreza na plaće tijekom rada u drugoj državi. O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: