Novi Pravilnik o porezu na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Novi Pravilnik o porezu na dohodak
Stranica:
17.
Autor/i:
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Sažetak:
Od 1. siječnja 2005. primjenjuje se novi Zakon o porezu na dohodak, a tek djelomična pojašnjenja pojedinih odredba toga Zakona, daje Pravilnik o porezu na dohodak objavljen u Narodnim novinama br. 1/05. i 14/05. što je bio u primjeni od 3. siječnja 2005. do donošenja novog Pravilnika što cjelovito pojašnjuje odredbe Zakona o porezu na dohodak. Novi Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama br. 95/05., a primjenjuje ga se od 11. kolovoza 2005. O tome što donosi novi Pravilnik pišu naši suradnici iz Ministarstva financija.
Hashtags: