Dugoročno upravljanje troškovima poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Dugoročno upravljanje troškovima poduzeća
Stranica:
45.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Iztok KOLAR
Prof. dr. sc. Franc KOLETNIK
Sažetak:
Menadžeri stalno tragaju za mogućnostima ostvarivanja ekonomskih ciljeva poduzeća, pri čemu se sučeljavaju s brojnim ograničenjima, ali i potrebom dugoročna upravljanja troškovima. Kako bi to postigli, neprekidno određuju dopuštene (ciljne) troškove, skrbe o njihovu poštivanju te tijekom procesa postizanja učinaka postavljaju nove - niže troškovne ciljeve. Tako stalno poboljšavaju ekonomiku poduzeća.

Polazištem su za primjenu ciljnih troškova jasne strategije u poduzeću, kakve omogućuju razvoj i određivanje vrste i opsega dopuštenih troškova s motrišta prodaje. U takvim je okolnostima poznata ciljna učinkovitost (proizvodnost), ekonomičnost i uspješnost (rentabilnost) trgovačkog društva na kratak i dugi rok. Postoje aktualna poslovna predviđanja za kraća i za dulja razdoblja. U vezi s tim postavlja se i kratkoročne i dugoročne ciljeve glede dopuštenih troškova, prihvatljivih u okolnosti kad postoji stalna težnja za razvoj društva (poduzeća).

Hashtags: