Metode utvrđivanja transfernih cijena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Metode utvrđivanja transfernih cijena
Stranica:
87.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Štefan KUHAR, dipl. oec.
Sažetak:
Hrvatski Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04.) prvi put je u domaću poreznu praksu uveo metode za ocjenu realnosti cijena dobara i usluga što se pojavljuju u poslovanju povezanih osoba od kojih je jedna u tuzemstvu a druga u inozemstvu (čl. 13.). Transferne cijene pojašnjava i Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05. - čl. 40.).

Uz primjenu metoda za utvrđivanje transfernih cijena može se utvrditi jesu li uvjeti što određuju komercijalne ili financijske odnose povezanih osoba u skladu s neovisnim tržišnim načelom. Pritom ne postoji samo jedna metoda, kakva bi bila primjerena za procjenu svih mogućih okolnosti, kao što se, na drugoj strani, ne može odbaciti ni uporabnu vrijednost bilo koje specifične metode. U svijetu su poznate osobito dvije vrste metoda za utvrđivanje transfernih cijena: standardne transakcijske metode (traditional transaction methods), u koje se ubraja metodu usporedive nekontrolirane cijene (comparable uncontrolled price method - CUP), metodu preprodajne cijene (resale price method - RPM) i metodu dodatka na troškove (cost plus), te metode što se temelje na dobitku (transactional profit methods), poput metode podjele dobitka (profit split method), metode neto-razlike u cijeni (transactional net margin method - TNMM) i metode usporediva dobitka (comparable profit method - CPM). U nastavku članka donosimo prikaz u nas uvedenih metoda.

Hashtags: