Pravna pomoć u poreznom nadzoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Pravna pomoć u poreznom nadzoru
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovome je članku riječ o pravnoj pomoći kakvu tijelo koje obavlja porezni nadzor, u određenim okolnostima, zahtijeva od drugoga tijela. Pitanje pravne pomoći uređuju Opći porezni zakon i Zakon o općem upravnom postupku. O vrstama poreznog nadzora i nadležnosti te o preduvjetima i opsegu dane pravne pomoći pročitajte u nastavku članka.
Hashtags: