RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjene i dopune Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 88//05. - 20. srpnja) što su stupile na snagu 28. srpnja 2005., u sustav ovršnog prava uvode brojne novine, ali se istodobno vraća prijašnja uređenja više pravnih instituta, otklanjajući pritom normativne nedorečenosti i nedostatke Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona objavljenog u (Nar. nov., br. 173/03. od 31. listopada).

Najveća je novost uvođenje javnobilježničkog određivanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i proširenja primjene instituta bjanko-zadužnice. Ovrhu se na nekretninama, pokretninama temeljem novčanih tražbina na računima u bankama znatno pojednostavnjuje.

Učinkovitost ovrhe i zaštitu vjerovnika nastoji se povećati uvođenjem načela transparentnosti podataka o imovini ovršenika, uz propisivanje dužnosti određenih pravnih osoba i tijela da daju podatke o imovini dužnika te novim pravnim uređenjem instituta fiducijarnog osiguranja.

Napominjemo da je, kao prilog našem časopisu PIP, br. 8/05., objavljen pročišćen tekst Ovršnog zakona te kako se dodatne primjerke može naručiti na našoj adresi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)