Objava rezultata poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2005
Članak:
Objava rezultata poslovanja
Stranica:
178.
Autor/i:
Sažetak:
  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza
 • Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo
 • Osnovica plaća, stope doprinosa, poreza i prireza te uplatni računi
 • Oporezivanje drugih dohodaka
 • Porez na dohodak od kapitala
 • Statistički prosjeci plaća
 • Otpremnina prema Zakonu o radu
 • Povrat PDV-a stranima fizičkim osobama
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u rujnu 2005.
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB-a
 • Pregled kamatnih stopa EURIBOR i ZIBOR
 • Pregled kamatnih stopa LIBOR
 • Što treba znati
 • Financijska izvješća za 2004. ne predaje se Trgovačkom sudu
Hashtags: