Novele Ovršnog zakona s naglaskom na javnobilježničku ovrhu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Novele Ovršnog zakona s naglaskom na javnobilježničku ovrhu
Stranica:
5.
Autor/i:
Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Dana 28. srpnja 2005. stupile su na snagu nove izmjene i dopune Ovršnog zakona.

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona u čl. 102. propisano je da se iza čl. 252. dodaje Razdjel četvrti i čl. 252.a do 251.l s naslovom "Sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi". Te odredbe se počinju primjenjivati nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu toga Zakona (nakon šest mjeseci računajući od dana kad je stupio na snagu) i to u predmetima u kojima je prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnesen nakon toga dana (nakon 28. siječnja 2006.).

U ovome se članku pozornost usredotočuje na novele Zakona vezane uz javnobilježničku ovrhu.

Hashtags: