Otuđenje vlasništva na nekretnini temeljem pravnog posla i učinci pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Otuđenje vlasništva na nekretnini temeljem pravnog posla i učinci pravnog posla o otuđenju tuđe nekretnine
Stranica:
18.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Petar SIMONETTI
Sažetak:
Prema hrvatskom, austrijskom i još nekim pravima, pravo vlasništva na nekretnini se ne stječe samim pravnim poslom (kao prema talijanskom i francuskom pravu) nego uknjižbom u zemljišnu ili u drugu javnu knjigu na temelju pravnog posla (kauzalna tradicija), a prema njemačkom pravu neovisno o pravnom poslu (apstraktna tradicija). Kako se samim pravnim poslom ne stječe pravo vlasništva, nego na temelju njega nastaje samo pravo i obveza prijenosa prava vlasništva, pravni posao o otuđenju tuđe nekretnine nema učinka prema njezinu vlasniku, osim u slučaju stjecanja prava vlasništva od nevlasnika ili s povjerenjem u zemljišne knjige, nego obvezuje otuđivatelja da priskrbi pravo vlasništva stjecatelju. Pod odgodnim uvjetom valjan je pravni posao o otuđenju određene nekretnine iz suvlasničke zajednice ili iz ostavine, pa i pravni posao o otuđenju nasljednog dijela iz otvorenog nasljedstva; ali je ništetan pravni posao o otuđenju nasljedstva ili legata. Ništetna je i odredba sporazuma o ustupu i raspodjeli dobara koja se zateknu u ostavini ustupitelja, kao i odredba ugovora o doživotnom uzdržavanju koja se odnosi na stvari koje ne pripadaju primatelju uzdržavanja u trenutku sklapanja toga ugovora.

U ovome članku se ispituju pravni učinci koje proizvodi pravni posao o otuđenju tuđe nekretnine mimo gornje iznimke.

Kako se ova tema ne može razmatrati izvan okvira pravne ustanove stjecanja prava vlasništva na temelju pravnog posla - daje se sažet prikaz te ustanove u domaćem i usporednom pravu.

Hashtags: