Odgovornost za nuklearnu štetu u hrvatskom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Odgovornost za nuklearnu štetu u hrvatskom pravu
Stranica:
25.
Autor/i:
Prof. emeritus Ivo GRABOVAC
Sažetak:
U ovom se članku raščlanjuje problematika odgovornosti za nuklearne štete imajući poglavito na umu hrvatski Zakon o odgovornosti za nuklearnu štetu, koji je izrađen po uzoru na Konvenciju o građanskoj odgovornosti za nuklearnu štetu, Beč (1963.). Glavne značajke te odgovornosti su usmjeravanje odgovornosti na korisnika nuklearnog postrojenja, pooštrena objektivna odgovornost, ograničenje odgovornosti i obvezno osiguranje korisnika.

Autor uspoređuje i rješenja o odgovornosti poduzetnika nuklearnog broda iz Pomorskog zakonika RH.

Hashtags: