Novosti u sustavu javne nabave

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Novosti u sustavu javne nabave
Stranica:
28.
Autor/i:
Zdenka POGARČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hrvatski je sabor 15. srpnja 2005. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi koji je objavljen u Nar. nov., br. 92/05. Taj je Zakon stupio na snagu 4. kolovoza 2005., a u primjeni je od 1. listopada 2005.

U nastavku dajemo pregled najvažnijih novosti koje se odnose na ključne odrednice i institute sustava javne nabave: pojmovnik javne nabave, načela, obveznike primjene, izuzeća od primjene, načine nabave, izravnu pogodbu, dokumentaciju za nadmetanje, dokaze o sposobnosti ponuditelja i natjecatelja i prigovor i žalbu kao pravozaštitne mehanizme u postupku javne nabave.

Hashtags: