Rad prvostupanjskog poreznog tijela po žalbi

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Rad prvostupanjskog poreznog tijela po žalbi
Stranica:
39.
Autor/i:
Mr. sc. Stanka STOJIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Ovlasti poreznih tijela povodom izjavljene žalbe, koje su upravljene bilo na samu žalbu, bilo na pobijano rješenje, mogu se svrstati u dvije skupine: ovlasti prvostupanjskog i ovlasti drugostupanjskog tijela. Ovlasti i moguće pravne intervencije drugostupanjskog tijela pokazuju prirodu i svrhu drugostupanjskog postupka. I ovlasti i moguće intervencije prvostupanjskog tijela zaslužuju osobitu pozornost kao najvažnija, i po mnogo čemu opredjeljujuća komponenta u žalbenom postupku.
Hashtags: