Pet slučajeva mirovanja radnoga odnosa

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Pet slučajeva mirovanja radnoga odnosa
Stranica:
47.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku daje prikaz slučajeva mirovanja prava i obveza iz radnoga odnosa i u vezi s radnim odnosom ("neplaćenog" dopusta) sa svim njihovim specifičnostima.

Radni odnos, kao trajan obvezni (dugovinski) odnos, razumijeva kontinuirano izvršavanje prava i obveza ugovornih stranaka toga odnosa, za razliku od obveznih odnosa koji se konzumiraju jednokratnom činidbom, najčešće uz odgovarajuću protučinidbu.

Hashtags: