Zaštita potrošača - korisnika bankarskih usluga

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Zaštita potrošača - korisnika bankarskih usluga
Stranica:
50.
Autor/i:
Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Financijske usluge i bankarstvo su posebno osjetljiv dio u sustavu zaštite potrošača, a poseban problem je nedovoljna informiranost i edukacija potrošača o njihovim pravima.

Dakle, svaki potrošač treba sam odlučiti kojoj banci će pokloniti povjerenje nakon što u poslovnici zatraži sve informacije presudne za donošenje takve odluke. U ovom članku pokušat ćemo potrošače uputiti da prije zaključivanja ugovora o pružanju pojedine bankarske usluge zatraže predočenje svih bitnih uvjeta ugovora kako bi im bila jasna prava i obveze ugovornih strana, odnosno članak treba poslužiti boljoj informiranosti potrošača i zaštiti njihovih gospodarskih interesa.

Hashtags: