Pravna zaštita industrijskog dizajna

Časopis: Pravo i porezi - 9.2005
Članak:
Pravna zaštita industrijskog dizajna
Stranica:
54.
Autor/i:
Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Industrijski dizajn (i njegova pravna zaštita) postaje sve više aktualan u našoj poslovnoj praksi. U smislu približavanja njegova pojma, autor u ovome članku razmatra njegovu pravnu narav i zaštitu, te usredotočuje pozornost i na pitanja vezana uz prijavu, registraciju, trajanje, međunarodnu autorskopravnu i sudsku zaštitu prava industrijskog dizajna, te isključiva prava.
Hashtags: