Konačni obračun poreza iz plaća za 2005. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Konačni obračun poreza iz plaća za 2005. godinu
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Ove godine posebnu pozornost treba obratiti na odredbe Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) koje uređuju obvezu poslodavca sastaviti konačni obračun poreza iz plaće kod zadnje isplate u godini. Obveza je određena za radnike koji su cijelo porezno razdoblje bili kod njega zaposleni, radili su, nisu mijenjali prebivalište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza, a plaće im nisu redovito mjesečno isplaćivane, što je dovelo do većeg poreznog opterećenja. No, poslodavac u određenim slučajevima i pod određenim uvjetima može sastaviti konačni obračun plaće za navedene radnike i kada su plaće redovito isplaćivane, što može biti od koristi radniku jer u slučaju podnošenja porezne prijave, kada ju radnik nije obvezan podnijeti, može doći do većeg poreznog opterećenja. Ovo naglašavamo zbog toga što su Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05.) izmijenjene odredbe glede obveze podnošenja godišnje porezne prijave, a i kaznene odredbe su izravno određene Zakonom o porezu na dohodak. Na to posebno upozoravamo iz više razloga o čemu pišemo u ovom članku.
Hashtags: