Redoviti godišnji popis imovine i obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Redoviti godišnji popis imovine i obveza
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Sažetak:
Zakonom o računovodstvu propisan je obvezan godišnji popis imovine i obveza za pravne i fizičke osobe koje vode poslovne knjige prema tom Zakonu. Općim poreznim zakonom utvrđena je obveza godišnjega popisa za sve porezne obveznike. Način popisa nije posebno propisan te se obveznici trebaju sami organizirati sukladno internim aktima. Svrha potpunog godišnjeg popisa je utvrđivanje stvarnog stanja imovine i obveza kako bi se stanje u poslovnim knjigama iskazalo realno i objektivno, a u financijskim izvješćima utvrdile istinite informacije o rezultatu poslovanja.

U ovom članku autor razmatra pripreme i izvedbu potpunog godišnjeg popisa imovine i obveza dajući primjere nekih internih akata i odluka.

Hashtags: