Popis u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Popis u poljoprivredi
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
Trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i fizičke osobe s registriranim obrtom za poljoprivrednu djelatnost ako su obveznici poreza na dobitak (dalje: društva) poslovne knjige vode sukladno Zakonu o računovodstvu. Njihova financijska izvješća trebaju pošteno i istinito pokazati imovinsko stanje, obveze i rezultate poslovanja. Popis imovine i obveza kojim se provjerava njihovo postojanje bitan je uvjet za njihovo istinito i pošteno iskazivanje.

U popisivanju imovine u poljoprivredi postoje neke osobitosti u odnosu na druge djelatnosti. Uvjetovane su biološkim proizvodnim procesom zbog čega postojanje imovine treba utvrđivati posebnim postupcima u kojima značajnu ulogu imaju procjene.

Hashtags: