Kapitalne pomoći u naravi i zajednička nabava dugotrajne nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Kapitalne pomoći u naravi i zajednička nabava dugotrajne nefinancijske imovine
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
  1. Kapitalna pomoć u naravi
  2. Zajednička nabava dugotrajne nefinancijske imovine
Hashtags: