Naknade za softver i porezi – kada su autorske naknade a kada dobitak od poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Naknade za softver i porezi – kada su autorske naknade a kada dobitak od poslovanja
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Dubravka SEKULIĆ GRGIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U ovom članku razmatramo pitanja oporezivanja naknada koje domaće pravne osobe plaćaju inozemnim osobama za korištenje softvera (software). U uvjetima sve većih veza među državama, razmjene dobara i usluga, transfera kapitala, tehnologije i radne snage, dvostruko oporezivanje je velika kočnica tome razvitku. U okviru razvitka informatičke i komunikacijske tehnologije, softver se sigurno razvija najjačom brzinom. Stoga je transfer softvera od velike ekonomske važnosti i sa značajnim poreznim reperkusijama. Jedna od najznačajnijih dvojbi kod transakcija softvera je kako klasificirati naknade koje se plaćaju za softver s obzirom na različite vrste dohodaka koje nalazimo u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
Hashtags: