RRiF-ovi porezni savjeti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
RRiF-ovi porezni savjeti
Stranica:
85.
Autor/i:
Autori: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
    Računovodstvo - Porezi: Ako je stanje zaliha u knjigovodstvu u minusu, zalihe treba popisati i iskazati kao višak
  • Računovodstvo - Porez na dodanu vrijednost: PDV plaćen pri uvozu može se odbiti (priznati) tek po podnošenju PDV prijave za obračunsko razdoblje u kojem je PDV pri uvozu plaćen
  • Računovodstvo - Porez na dohodak: Ako su na Obrascu PK iskazani netočni podatci i ako radnik unatoč obavijesti poslodavca na ukazane nepravilnosti to ne promijeni, poslodavac je obvezan o uočenim nepravilnostima izvijestiti Poreznu upravu
  • Računovodstvo - Porez na dohodak: Primatelju ostvarenog autorskog honorara ne priznaju se porezno priznati izdatci prilikom predaje godišnje porezne prijave, ako nisu bili priznavani pri redovitom obračunu autorskog honorara
  • Računovodstvo - Porez na dohodak: Kod istog poslodavca, radnik zaposlen na ugovor o radu može ostvarivati i primitke koji proizlaze iz ugovora o autorskom honoraru
  • Računovodstvo - Porez na dohodak: Jubilarna nagrada se može isplatiti i u naravi, a ako je svota nagrade veća od porezno dopustive, preostali dio će se oporezivati jednako kao i dohodak od nesamostalnog rada
Hashtags: