Postignuti rezultati u društvima nositeljima certifikata ISO 9001:2000

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Postignuti rezultati u društvima nositeljima certifikata ISO 9001:2000
Stranica:
90.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MENCER
Mr. sc. Lara JELENC
Sažetak:
Usmjerenost na kvalitetu trajna je odrednica koja se tijekom vremena sama po sebi pretvara u način življenja, odnosno praktično ponašanje, koje prihvaća isključivost neprekidnog poboljšavanja radnih procesa. Zbog toga mnogi danas rabe izraz kultura kvalitete.

Vjeruje se da je ozbiljnost upravljanja temeljni razlog neprekidnom unapređenju i opadanju kvalitete. Naime, jedan od sekularnih ciljeva upravljanja treba biti zadržavanje dostignute razine obilježja proizvoda i istodobno težiti unapređenju te razine. Zvuči jednostavno, no usklađivati rad ljudi i time osiguravati zadovoljstvo korisnika nije lak posao, s obzirom na to da traži dugotrajni samoprijegor.

Hashtags: