Derivatni financijski instrumenti u bankama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Derivatni financijski instrumenti u bankama
Stranica:
94.
Autor/i:
Autor: Maja HLEB, dipl. oec.
Sažetak:
U svijetu je već godinama u poslovanju velikog broja gospodarskih subjekata vrlo raširena primjena različitih financijskih instrumenata, pa tako i derivatnih financijskih instrumenata.

Uporaba derivatnih financijskih instrumenata u subjekata u Hrvatskoj tek je u začecima, ponajprije zbog velike složenosti poslovanja derivatima, nerazvijenosti financijskog tržiša u RH, nedostatka (nedorečenosti) zakonskih propisa u ovom području, te nedostatka znanja i iskustva u poslovanju derivatima. Radi nedostatne praktične primjene, u hrvatskoj je stručnoj literaturi dosad malo napisano o derivatnim financijskim instrumentima s motrišta računovodstva.

Hashtags: