Staž osiguranja s povećanim trajanjem invalidnih osoba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Staž osiguranja s povećanim trajanjem invalidnih osoba
Stranica:
111.
Autor/i:
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Sažetak:
Osobama, kojima zdravstveno stanje uzrokuje trajne posljedice za život i rad, HZMO na njihov zahtjev utvrđuje svojstvo invalidne osobe rješenjem. Na temelju rješenja te osobe ostvaruju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem i to 15 mjeseci za 12 mjeseci, temeljem Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 71/99.). Rješenje o utvrđenom svojstvu invalidne osobe HZMO dostavlja poslodavcu koji je obvezan za tu osobu ispostavljati određena izvješća. O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: