Volonteri – ugovaranje, doprinosi i porezi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Volonteri – ugovaranje, doprinosi i porezi
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Volonteri su osobe čiji položaj uređuju brojni zakoni.

Ugovor o volonterskom radu može se sklopiti samo ako je stručni ispit ili radno iskustvo utvrđeno zakonom ili drugim propisom, kao uvjet za obavljanje poslova određenoga zanimanja.

Volonteri, u pravilu, za obavljanje poslova u vezi s volonterskim ugovorom, nemaju primitaka. Ako ih ostvare, treba obračunati doprinose i porez na dohodak.

Hashtags: