Isplata plaće po sudskoj presudi prema novom Pravilniku o porezu na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Isplata plaće po sudskoj presudi prema novom Pravilniku o porezu na dohodak
Stranica:
133.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Prema Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05.), u slučaju isplate plaća za protekla porezna razdoblja po sudskoj presudi, iznimno se porez na dohodak može obračunati sukladno propisima koji su se primjenjivali u vrijeme kad su te plaće trebale biti isplaćene ali pod uvjetom da su plaće utužene u bruto-svoti. U slučaju isplate plaća po sudskoj presudi koje su utužene u neto-svoti, porez se obračunava po propisima koji su na snazi u trenutku isplate zbog čega dolazi do povećanih obveza za doprinose, porez na dohodak i možebitni prirez i povećanog ukupnog troška poslodavca po osnovi plaća. O tome pišemo u ovom članku.
Hashtags: