RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kada je u pitanju ovrha na novčanoj tražbini ovršenika Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 88/05. - dalje: ZID OZ/05) učinjene su izmjene u odredbama koje uređuju ovrhu na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima (čl. 172. do 179. OZ-a) i to odredbama o odgovornosti poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu dospjelih obroka (čl. 177.) i odredbama o zapljeni po pristanku ovršenika (čl. 178.). Izmjene i dopune su učinjene i u odredbama koje uređuju ovrhu na tražbini prema računu kod pravne osobe koja obavlja poslove platnoga prometa (čl. 180. do 184. OZ-a).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)