RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku daje prikaz novela u ovršnom postupku, te općenito izmjena i dopuna Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 57/96. do 151/04. - dalje: OZ) prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 88/05. - dalje: ZIDOZ.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)