RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku obrađuje situaciju kad poslodavac kojem je uskraćena suglasnost od radničkog vijeća za otkaz osobama navedenim u čl. 145. st. 1. Zakona o radu, zatraži od suda nadležnog za radne sporove, da nadomjesti uskraćenu suglasnost.

Nadalje, razrađuje se podizanje tužbe od poslodavca kao aktivno legitimirane strane, a posebno se ukazuje na to kako bi trebala biti koncipirana tužba, odnosno sadržaj tužbe, od navođenja činjenica koje se mogu naglasiti pa do dokaza kojima bi trebale biti potkrijepljene činjenice te kako bi trebao glasiti sam tužbeni zahtjev u odnosu na nadomještanje suglasnosti na otkaz ugovora o radu koji traži poslodavac kao aktivno legitimirana strana.

Članak je podijeljen na pet bitnih cjelina: razmatranje odnosa između poslodavca i radničkog vijeća što se tiče uskrate suglasnosti; prethodna suglasnost radničkog vijeća na donošenje odluke poslodavca; sadržaj tužbe s naglaskom na činjenični supstrat, i tužbeni zahtjev; pasivna legitimacija; i posebnost traženja prethodne suglasnosti kod davanja izvanrednog otkaza ugovora o radu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)