Obveza savjetovanja s radničkim vijećem u slučaju otkazivanja ugovora o radu s probnim radom

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Obveza savjetovanja s radničkim vijećem u slučaju otkazivanja ugovora o radu s probnim radom
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ivan KALADIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Strane ugovora o radu sklapaju ugovore o radu gotovo u pravilu bez ugovaranja probnoga rada. To znači da ugovori o radu najčešće sadrže uglavke koje moraju imati prema odredbi čl. 17. st. 1. Zakona o radu.

Prije sklapanja ugovora o radu poslodavac prikuplja određene informacije o radniku s kojim namjerava sklopiti ugovor o radu, koje su mu potrebne za donošenje zaključka o mogućoj uspješnosti obavljanja poslova radnog mjesta za koje će se sklopiti ugovor o radu. Pretežito će biti riječ o prijašnjim rezultatima toga radnika kod nekog drugog poslodavca ili kod istog poslodavca ako poslodavac želi radnika koji kod njega već radi, zaposliti na nekom drugom radnom mjestu. No, ponekad poslodavac želi da radnik radeći kod njega za određeno vrijeme pokaže svoje radne sposobnosti, nakon čega može konačno odlučiti hoće li radni odnos toga radnika biti trajno nastavljen, ili će prestati istekom probnog rada.

Hashtags: