Odluke Europskog suda protiv RH i njihovo značenje

Časopis: Pravo i porezi - 12.2005
Članak:
Odluke Europskog suda protiv RH i njihovo značenje
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Vinka LONGIN PEŠ, dipl. iur.
Sažetak:
Zadaća Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu zaštita je i tumačenje europskog prava u skladu s davanjem doprinosa jačanju strukture EU i širenjem djelokruga europskog prava.

U tumačenju europskog prava Europski sud služi se općim pravnim načelima koja je izveo iz ustavnih poredaka država članica, međunarodnog prava te Europske konvencije za zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda.

Ratifikacijom Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama i njezinih protokola, omogućena je i građanima Republike Hrvatske zaštita njihovih prava pred Europskim sudom.

Hashtags: