Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2005.
Stranica:
127.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Sustav neprofitnog računovodstva, koji ponajprije odgovara osobama koje su iz neprofitnog računovodstvenog sustava prešle u proračunski računovodstveni sustav, nije mijenjan od 1994. I 2005. je jedna u nizu godina u kojoj će neprofitne organizacije svoje financijske izvještaje raditi kao i za 2004.

No, neke od njih će financijske izvještaje možda raditi prvi put. U toj situaciji mogu se, u određenim okolnostima, naći neprofitne organizacije koje su osnovane u 2005. i one koje su osnovane ranije.

Financijski izvještaji predat će se Državnom uredu za reviziju do 1. ožujka 2006.

Statistički se izvještaji, koji se razlikuju od financijskih izvještaja, dostavljaju FINA-i.

Hashtags: