Statistički izvještaji neprofitnih organizacija za 2005.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Statistički izvještaji neprofitnih organizacija za 2005.
Stranica:
162.
Autor/i:
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Obvezu sastavljanja statističkih izvještaja neprofitnih organizacija određuje četverogodišnji Program statističkih aktivnosti od 2004. do 2007., te Godišnji provedbeni plan za 2006. godinu. Temeljem tih dokumenata, za prikupljanje i obradu godišnjih statističkih izvještaja neprofitnih organizacija, nadležna je Financijska agencija.
Hashtags: