Plaćanje doprinosa Obrtničkoj komori u 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Plaćanje doprinosa Obrtničkoj komori u 2006.
Stranica:
232.
Autor/i:
Autor: Mira ČEGEC
Sažetak:
Obrtnici, a iznimno i trgovci pojedinci i pravne osobe koje obavljaju djelatnost obrta u skladu s uvjetima propisanim Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 77/93. do 49/03.), plaćaju doprinos Hrvatskoj obrtničkoj komori na način propisan Odlukom o obveznicima, osnovici, stopi, visini te načinu i rokovima za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori. Obveznici tijekom godine u propisanim rokovima dospijeća plaćaju predujmove doprinosa, a godišnju svotu obveze utvrđuju u Obrascu KD kojeg obvezno prilažu uz godišnju poreznu prijavu. Više o tome pročitajte u nastavku.
Hashtags: