Poduzetnička plaća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Poduzetnička plaća
Stranica:
250.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Poduzetničku plaću mogu isplaćivati, ali to nije obveza, samo obrtnici, slobodna zanimanja, osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te ostale fizičke osobe obveznici poreza na dohodak koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga i koji, umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobitak. To se ne odnosi i na osobe koje ostvaruju dohodak od imovine i imovinskih prava bez obzira na to plaćaju li porez na dohodak ili porez na dobitak. Oni nisu ni obvezni osiguranici prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 102/98. do 92/05.) ni prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 94/01. do 92/05.) pa nisu ni obveznici plaćanja doprinosa prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 147/02. i 177/04.) te za njih nije ni dana mogućnost isplate poduzetničke plaće.
Hashtags: