Službena putovanja u zemlji i inozemstvu (s prijedlogom novih svota inodnevnica) i visina naknada za korisnike državnog proračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2006
Članak:
Službena putovanja u zemlji i inozemstvu (s prijedlogom novih svota inodnevnica) i visina naknada za korisnike državnog proračuna
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Serđo KABIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju
  3. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna
Hashtags: