Modaliteti zapošljavanja učenika i samozapošljavanja studenata u RH

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Modaliteti zapošljavanja učenika i samozapošljavanja studenata u RH
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Alan VAJDA, dipl. iur.
Sažetak:
U sklopu ovoga članka, autor daje prikaz općih i posebnih uvjeta koje je potrebno ispuniti pri podnošenju zahtjeva za registraciju obrta s posebnim osvrtom na način zapošljavanja učenika, te samozapošljavanja studenata u RH.
Hashtags: