Osporavanje nezakonitih upravnih akata donesenih u korist stranke u jednostranačkim stvarima

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Osporavanje nezakonitih upravnih akata donesenih u korist stranke u jednostranačkim stvarima
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Sažetak:
U ovome su članku razmatrane opcije osporavanja upravnih akata donesenih u jednostranačkim stvarima svjesnim kršenjem zakona od strane upravnog tijela (npr. donošenje rješenja o premještaju na radno mjesto za koje službenik ne ispunjava uvjete). Pritom stranka nema interesa osporavati takvo rješenje, a drugih stranaka u postupku nema.

Osim primjene izvanrednih pravnih lijekova moguća je neizravna pravna reakcija putem nadzornih tijela i instituta predstavke, te razni oblici neformalnih reakcija.

Teza "ako se stranka ne buni, nema razloga za osporavanje rješenja" u suprotnosti je s javnim interesom, a najčešće i s legitimnim interesima drugih subjekata. Kao (ne)izravni subjekti (inicijatori) osporavanja u različitim se ulogama javljaju prije svega drugostupanjska i druga upravna tijela, državni odvjetnik, pučki pravobranitelj, Vlada RH, Hrvatski sabor, mediji te pripadnici tzv. "opće javnosti".

Tzv. "konkurencijske" odredbe u službeničkim i inim propisima (uvođenje natječaja kad god je to oportuno i moguće) također se razmatra u ovome članku.

Hashtags: