Obračunavanje i plaćanje PDV-a na naknade za ambalažu i ambalažni otpad

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Obračunavanje i plaćanje PDV-a na naknade za ambalažu i ambalažni otpad
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Sažetak:
Prema odredbama Zakona o otpadu (Nar. nov., br. 178/04.), Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donijelo je Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu koji je objavljen u Nar. nov., br. 97/05. i stupio je na snagu 16. kolovoza 2005.

Gotovo pola godine nakon što je Pravilnik stupio na snagu, i nakon što su njegove odredbe bile poznate svima koji su dužni provoditi propisane odredbe Pravilnika, razvidno je da nisu poduzete mjere za njihovu provedbu, jer je ta tema tek sada aktualna.

Tako jedna od odredaba iz čl. 29. st. 2. toga Pravilnika propisuje da su prodavatelji dužni od 1. siječnja 2006. kada prodaju ili daju potrošaču proizvod u ambalaži početi prikupljati ambalažni otpad i s isplatama naknada u svoti od 0,5 kn za vraćenu ambalažu (boce), izazvala je veliku pozornost u javnosti.

Svi sudionici (proizvođači, uvoznici i trgovačka društva) na koje se odnose odredbe Pravilnika odjednom su počeli javno negodovati o kratkoći rokova za pripremu zbrinjavanja ambalaže, nedovoljno vremena za pripremu programa za evidentiranje naplate i povrata naknade, te način evidentiranja isplaćene naknade potrošačima.

Koji se porezni problemi pojavljuju u odnosima proizvođača, trgovaca i Fonda za zaštitu okoliša, piše naša suradnica iz Ministarstva financija.

Hashtags: