Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina, nasljedstva i darove
Stranica:
72.
Autor/i:
Sažetak:
    Porez na promet nekretnina – oslobođenje za građanina koji je na privremenom radu u inozemstvu
Hashtags: