Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:
    Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima posredstvom strane agencije u 2004.
Hashtags: