Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Stranica:
81.
Autor/i:
Sažetak:
    Parcelacija građevinske parcele
  • Predstavka koja se odnosi na problematiku u vezi izdavanja građevinske dozvole
  • Pravo na obavljanje poslova projektiranja
  • Mogućnost ispostavljanja građevinske dozvole za objekt niži nego što je dopušteno lokacijskom dozvolom
  • Javna površina i reklamni pano
Hashtags: