Pitanja i odgovori

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Pitanja i odgovori
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:
  Izvlaštenje nekretnina radi gradnje javnih cesta
 • Visina naknade za polaganje vozačkog ispita
 • Usklađivanje izmijenjene stope zateznih kamata u ovršnom postupku
 • Vjerodostojna isprava u ovršnom postupku
 • Godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u kalendarskoj godini 2005.
 • Djelokrug Financijske policije
 • Osiguranje depozita u bankama
 • Rješenje o općoj nesposobnosti za rad i korištenje godišnjega odmora
 • Zapljena po pristanku ovršenika dijela naknade plaće
 • Korištenje godišnjeg odmora u dva poslodavca
 • Prijava strukture članskih prava u trgovačkom društvu Poreznoj upravi
 • Djelatnost privatne zaštite
 • Noćni rad malodobnika
Hashtags: