Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
92.
Autor/i:
Sažetak:
    Svrhovita delegacija (čl. 68. ZPP-a)
  • Ispravak odnosno dopuna podneska (čl. 109. ZPP-a)
  • Isticanje više zahtjeva u jednoj tužbi (čl. 188. ZPP-a)
Hashtags: